Kemaskini Perniagaan:

 

Kepada Para Ahli yang dihormati,

 

Mulai 24 Ogos 2016, laman web www.ElkenGlobal.com akan dilancarkan khusus sebagai laman web rasmi bagi Pelan iELKEN, manakala laman web www.Elken.com merupakan laman web rasmi bagi Pelan Klasik Elken. Ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran dan mesra pengguna apabila melayari laman web tersebut. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk di bawah.

Pelan iElken

Elken Global (Pejabat Korporat)
Elken Global MY/SG/BN
Negara-negara Elken
(hanya untuk Pelan iElken)

Laman web sekarang:
www.elken.com

Laman web terbaru:
www.elkenglobal.com

• Dituju secara automatik kepada negara tertentu apabila anda mengakses www.elkenglobal.com

• Mempunyai pautan Global

Singapore
sg.elkenglobal.com

Hong Kong
hk.elkenglobal.com

Philippines
ph.elkenglobal.com

Pelan Klasik Elken

Negara-negara Elken (hanya untuk Pelan Klasik Elken)

Laman web sekarang:
www.elken.com/my atau pautan negara tertentu seperti di bawah: Cth. www.elken.com/xx

Laman web terbaru:
www.elken.com

• Dituju secara automatik kepada negara tertentu apabila anda mengakses www.elken.com

Malaysia
www.elken.com/my

Singapore
www.elken.com/sg

Indonesia
www.elken.com/id

Cambodia
www.elken.com/kh

Hong Kong
www.elken.com/hk

Philippines
www.elken.com/ph