TERMA PENGGUNAAN

1. Pengakuan dan Penerimaan Terma

Terma Penggunaan ini hanya digunakan untuk laman web Elken Global di https://www.elkenglobal.com/ms/, dan semua laman web yang berkaitan dengan pautan https://www.elkenglobal.com/ms/ oleh Elken Global, anak syarikat dan sekutunya, termasuk laman web Elken Global di seluruh dunia (“Laman”) Laman web ini adalah hak milik Elken Global (“Elken Global”). Laman web ini dimiliki dan dikendalikan oleh Elken Global. Penggunaan laman web ini tertakluk kepada terma yang dinyatakan di sini dan Dasar Privasi, yang boleh didapati di https://www.elkenglobal.com/ms/privacy/. Syarat-syarat tersebut boleh dipinda atau diubah dari semasa ke semasa tanpa sebarang notis pemberitahuan. ANDA DINASIHATKAN UNTUK MEMBACA SYARAT-SYARAT INI DENGAN TELITI. DENGAN MENGAKSES LAMAN WEB INI DAN ATAU MANA-MANA HALAMAN, ANDA DIANGGAP BERSETUJU DENGAN TERMA DI BAWAH INI. JIKA ANDA TIDAK berSETUJU, TOLONG JANGAN MENGAKSES LAMAN WEB INI ATAU MANA-MANA HALAMAN. Penggunaan laman web ini secara berterusan merupakan persetujuan anda terhadap semua Syarat yang dinyatakan di sini dan pindaan selanjutnya yang mungkin dibuat oleh Elken Global dari semasa ke semasa.

2. Undang-undang Kerajaan

Penggunaan laman web ini dan mana-mana halaman, akan ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia dan anda dikehendaki patuh pada bidang kuasa undang-undang Malaysia.

3. Penggunaan Antarabangsa

Laman web ini dikawal dan ditawarkan oleh Elken Global di Malaysia sahaja. Tiada pernyataan  dibuat bahawa laman web ini sesuai dan/atau tersedia untuk digunakan di lokasi lain. Sekiranya anda mengakses laman web ini dari negara yang mempunyai bidang kuasa lain, anda melakukannya atas kehendak anda sendiri dan bersetuju untuk mematuhi undang-undang dan peraturan tempatan, nasional dan antarabangsa yang berkenaan dengan perilaku dalam talian, kandungan internet dan khususnya penghantaran data teknikal yang dieksport dari negara tempat tinggal anda.

4. Tujuan Penggunaan

Laman web ini mempunyai dua tujuan iaitu pendidikan dan komersial, oleh itu laman web ini tidak ditujukan untuk individu yang berumur di bawah 13 tahun. Jika usia anda di bawah 13 tahun, anda mesti mendapatkan kebenaran daripada ibu bapa, penjaga atau orang dewasa yang bertanggungjawab untuk menggunakan laman web ini.

5. Maklumat yang Kami Perhatikan atau Kumpulkan melalui Teknologi

a. Maklumat Pelayaran

Semasa anda melayari laman web ini, kami mengumpulkan maklumat navigasi, seperti jenis browser, bahasa browser, jenis platform, jumlah klik, nama domain, halaman yang dilihat, jumlah masa yang dihabiskan pada halaman tertentu, tarikh dan waktu permintaan anda, identiti penyedia perkhidmatan, alamat IP, laman web dari mana anda datang, dan laman web yang anda tuju. Maklumat navigasi sebahagian besarnya tidak dikenali kerana ia tidak mengandungi nama, alamat, nombor telefon, alamat emel atau maklumat lain yang secara langsung mengenali anda. Walau bagaimanapun, kami mungkin mengaitkan maklumat navigasi ini dengan maklumat peribadi anda (jika ada) dan akan memprosesnya sesuai dengan Tujuan seperti yang dinyatakan dalam Notis Privasi Elken Global.

Kami mungkin menggunakan teknik lain untuk mengesan corak penggunaan dalam talian anda secara tanpa nama (iaitu dengan cara yang tidak dapat dikenali secara peribadi) di laman web atau emel kami yang dihantar kepada anda.

Anda menyiarkan maklumat di Laman atas risiko dan tanggungjawab anda sendiri. Syarikat tidak akan menanggung atau bertanggungjawab atas sebarang penyiaran maklumat yang dibuat oleh anda atau melalui orang lain untuk anda.

Walaupun kami membenarkan anda menetapkan pilihan privasi yang menghadkan akses ke halaman anda, dimaklumkan bahawa tiada langkah keselamatan yang sempurna atau tidak dapat diakses.

Kami tidak menanggung atau bertanggung jawab atas pencegahan tetapan privasi atau langkah keselamatan yang terdapat di Laman web ini.

Anda memahami dan mengakui bahawa, selepas dipadam, salinan maklumat tetap dapat dilihat di halaman yang disimpan dalam stor data dan diarkibkan.

b. Cookie dan Format Pertukaran Grafik (GIF) yang jelas

Untuk lebih memahami apa yang anda lakukan semasa berada di laman web kami, kami menggunakan ciri penyemak imbas yang dikenali sebagai cookie. Cookie adalah fail data kecil yang disimpan oleh penyemak imbas Web di komputer anda. Ia digunakan untuk melakukan perkara seperti melihat bagaimana anda navigasi laman web kami dan mengingati anda semasa anda kembali. Ini membantu kami menambah baik laman web kami, memberikan perkhidmatan pelanggan yang lebih baik, memperibadikan pengalaman anda dalam talian, dan memperibadikan tawaran kepada anda berdasarkan citarasa unik dan sejarah penyemakan imbas anda.

Kami juga menggunakan GIF yang jelas (juga dikenali sebagai Web beacon atau Web bug) di laman web kami dan di emel kami. GIF yang jelas adalah gambar grafik berukuran piksel yang hampir tidak dapat dilihat pada halaman Web, dokumen berasaskan Web atau mesej emel. Ini membantu kami melakukan perkara seperti melihat URL halaman di mana GIF yang jelas muncul dan masa laman web atau emel yang berkenaan dilihat. GIF yang jelas dalam emel dapat membantu kami mengesahkan penerimaan dan jawapan emel kami, termasuk yang anda kirimkan kepada rakan dan keluarga; dan mereka membantu memperibadikan lebih pengalaman dalam talian. Secara keseluruhan, teknologi ini boleh digunakan untuk membantu kami melihat pengalaman interaktif kami yang paling disukai pengguna dalam talian – misalnya, dengan mengawasi berapa kali video, widget atau media lain diakses atau disematkan di laman rangkaian sosial; dan di laman jejaring sosial mana ia disematkan, berdasarkan pertanyaan yang dihantar ke laman web kami. Cookie dan GIF yang jelas juga membolehkan kami mengaitkan maklumat navigasi atau transaksi dalam talian anda dengan maklumat peribadi yang anda berikan (seperti nama, alamat, nombor telefon, dan alamat e-mel). Kami akan mengaitkan maklumat ini hanya untuk tujuan kami: untuk menyampaikan produk dan perkhidmatan kepada anda; untuk meningkatkan perniagaan kami; untuk menjalankan perniagaan; dan memasarkan produk dan perkhidmatan kami melalui pelbagai media seperti emel, iklan mudah alih, dan iklan secara langsung. Sebagai contoh, kami juga dapat menggunakan teknologi ini untuk menentukan sama ada anda berminat untuk mengambil bahagian dalam acara khas, berdasarkan pilihan anda. Keputusan akhir adalah pengalaman yang lebih diperibadikan yang disesuaikan dengan keperluan dan citarasa anda.

Cara kami menggunakan maklumat ini:

Penyedia perkhidmatan pihak ketiga membantu kami menganalisis laman web dan pilihan pengunjung kami, dan dapat membantu kami menyampaikan iklan kepada anda mengenai produk kami melalui banner iklan ketika anda mengunjungi laman web lain (sering disebut sebagai “pengiklanan rangkaian dalam talian”). Bacaan di bawah membekalkan lebih banyak maklumat mengenai penyedia perkhidmatan ini dan pilihan yang ada dalam menggunakan perkhidmatannya.

a. Analisis

Kami mengadakan kontrak bersama syarikat analisis untuk lebih memahami penggunaan laman web kami dan kemampuan Web seperti widget. Mereka melakukannya dengan menggunakan beberapa atau semua teknologi yang dijelaskan dalam Maklumat yang Kami Teliti atau Kumpulkan melalui Teknologi.

b. Mengiklankan

Kami mungkin akan menetapkan kontrak bersama syarikat pengiklanan pihak ketiga, supaya dapat mengumpulkan maklumat yang bukan peribadi dengan meletakkan Cookie pada browser anda semasa anda mengunjungi kami laman web kami. Syarikat-syarikat ini mungkin menggunakan maklumat (tidak termasuk nama, alamat, alamat e-mel, atau nombor telefon) mengenai lawatan anda untuk menyampaikan iklan kami di laman web ini dan laman web lain melalui rangkaian iklan dalam talian mereka. Syarikat-syarikat ini juga memberikan maklumat ini kepada kami yang kemudian digunakan untuk mengukur keberkesanan iklan kami.

6. Penafian dan Had Liabiliti

Maklumat, produk dan perkhidmatan yang disertakan di laman web ini mungkin tidak tepat atau terdapat kesalahan tipografi. Perubahan dilakukan secara berkala pada maklumat dan kandungan di dalamnya. Elken Global berhak pada bila-bila masa dan mengikut budi bicara mutlaknya, dengan atau tanpa pemberitahuan, untuk menghadkan, menambah, mengubah atau menghapus keseluruhan atau sebahagian Terma dan Dasar Privasi ini.

Semua maklumat di sini tidak bertujuan untuk mendiagnosis, merawat, menyembuhkan atau mengganti atau memberikan nasihat profesional perubatan yang berkelayakan. Semua ujian dijalankan sebagai contoh percubaan secara tertutup dan orang yang berbeza mungkin mengalami reaksi dan tindak balas yang berbeza. Semua maklumat benar semasa kemas kini kandungan dan tetap menjadi hak milik Elken Global. Setiap usaha yang wajar telah diambil untuk memastikan ketepatan maklumat dan syarikat tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kesalahan, ketidaktepatan dan/atau maklumat atau pandangan dan pendapat yang dinyatakan. Sebarang nasihat, penempatan produk, testimoni dan/atau sokongan yang terdapat dalam laman web ini tidak boleh diganti dengan nasihat, diagnosis atau rawatan perubatan profesional dan anda harus selalu berjumpa dengan profesional, doktor atau pegawai perubatan/pakar bebas yang sesuai untuk mendapatkan nasihat khusus bersesuaian dengan kesihatan, kesejahteraan, keadaan, keperluan atau kehendak anda. Jangan sesekali berlengah mendapatkan rawatan atau nasihat profesional kerana apa-apa yang mungkin anda baca di laman web. Sekiranya anda fikir anda mungkin mengalami kecemasan perubatan, segera hubungi doktor anda.

Maklumat dan/atau bahan diberikan kepada anda berdasarkan “sebagaimana adanya”, dan “sebagaimana tersedia”. Elken Global tidak memberikan pernyataan atau jaminan, baik yang tersurat ataupun tersirat, mengenai kelengkapan, kebolehpercayaan, ketepatan, kesesuaian, ketepatan masa maklumat, pernyataan, isi, bahan, grafik yang berkaitan dengan produk dan / atau perkhidmatan yang terdapat di sini. Elken Global akan berusaha tetapi tidak wajib untuk memperbaiki ketidaktepatan, kesalahan, atau kesalahan tipografi dalam maklumat yang disiarkan di laman web ini, dan maklumat tersebut termasuk maklumat mengenai harga dan ketersediaan barang dapat diubah, dipinda atau diperbaharui tanpa notis  pemberitahuan.

Elken Global tidak akan menanggung dan bertanggungjawab terhadap sebarang akses atau pengubahan apa-apa bahan atau data yang dihantar atau diterima atau tidak dihantar atau diterima secara tidak sah atau sebarang transaksi yang dibuat ke dalam atau melalui laman web ini. Elken Global tidak akan menanggung atau bertanggungjawab atas sebarang kandungan atau perlakuan yang mengancam, memfitnah, lucah, menyinggung atau menyalahi undang-undang pihak lain atau pelanggaran hak orang lain, termasuk hak harta intelek. Elken Global tidak akan menanggung dan bertanggungjawab terhadap kandungan yang dihantar menggunakan laman web ini oleh pihak ketiga.

Maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang, kecuali dinyatakan sebaliknya, Elken Global dengan ini menolak semua pernyataan dan jaminan dalam bentuk apa pun, sama ada tersurat atau tersirat, termasuk tetapi tidak terhad kepada, perwakilan atau pendapat yang dinyatakan oleh pengguna/pembeli, kebolehdagangan produk atau kesesuaian untuk tujuan tertentu, tidak melanggar harta intelek atau hak milik lain. Di samping itu, Elken Global tidak menjamin atau membuat pernyataan mengenai keselamatan akaun atau bahawa laman web ini bebas daripada bahan yang merosakkan, termasuk kepada virus komputer, penggodam atau sabotaj teknikal lain atau bahawa akses ke laman web ini akan boleh diakses sepenuhnya setiap masa, tanpa gangguan atau bebas ralat.

Elken Global dan syarikat, pengarah atau pekerja yang berkaitan atau bersekutu tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerugian atau perbelanjaan, kerosakan termasuk, tanpa had, kerugian keuntungan langsung atau tidak langsung, kerugian khas atau tidak langsung, pampasan atau teladan walaupun disebabkan oleh atau berkaitan dengan:-

penggunaan atau prestasi laman web ini, kelewatan atau ketidakupayaan untuk menggunakan laman web ini oleh mana-mana pihak; dan/atau penyediaan atau kegagalan untuk memberikan perkhidmatan atau apa-apa maklumat, produk, perkhidmatan dan grafik berkaitan yang diperoleh melalui laman web ini atau sebaliknya sama ada berdasarkan kontrak, tindakan undang-undang, tanggungjawab tegas atau sebaliknya; dan/atau kegagalan, kesalahan, peninggalan, gangguan, kecacatan, kelewatan penghantaran data; dan/atau kegagalan talian atau sistem atau pengenalan virus komputer atau sabotaj teknikal lain, walaupun Elken Global dan/atau pekerja atau wakilnya diberitahu tentang kemungkinan atau kemungkinan kerosakan, kerugian atau perbelanjaan tersebut.

Sekiranya ada ketetapan yang terkandung dalam Terma ini dianggap tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan atas sebab apa pun oleh pengadilan yang berwibawa, tidak sah atau ketidakberlakuan tersebut tidak akan mempengaruhi tempoh sah atau penguatkuasaan dari baki peruntukan dari Terma ini. Sebarang pengecualian oleh Elken Global untuk menegaskan atau menegakkan prestasi yang ketat dari mana-mana Terma atau ketetapan yang terkandung di sini atau sebaliknya tidak akan ditafsirkan sebagai pengabaian dari pelanggaran berterusan atau pelanggaran lain dari mana-mana Terma, peruntukan atau hak.

7. Hak-hak Harta Intetelek

Melainkan dinyatakan sebaliknya, ELKEN GLOBAL sentiasa merupakan pemilik kandungan laman web ini, termasuk reka bentuk laman web, teks, grafik, perisian, foto, suara, muzik, video dan ciri-ciri interaktif dan oleh itu dapat memanfaatkan sejauh mana yang dibenarkan oleh undang-undang, hak cipta, cap dagang, paten, rahsia perdagangan dan undang-undang dan peraturan harta intelek yang lain yang berkenaan untuk melindungi haknya.

Kecuali seperti yang dinyatakan di sini,kandungannya tidak boleh disalin, dimuat turun, dipaparkan, diposkan, dikirimkan, digunakan atau diterbitkan semula secara keseluruhan atau sebahagian, dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun untuk tujuan apa pun, kecuali dipersetujui oleh ELKEN GLOBAL.

8. Tanda Dagangan

Semua nama dagang, nama domain, nama jenama, simbol perdagangan, logo, slogan, tanda dagang atau tanda perkhidmatan yang terdiri daripada nama ELKEN GLOBAL adalah hak mutlak ELKEN GLOBAL. Terdapat nama dagang, nama jenama, simbol perdagangan, logo, slogan, tanda dagang, tanda perkhidmatan, jenama, nama syarikat, logo, slogan, tanda dagangan atau tanda perkhidmatan lain yang ditunjukkan di laman web ini yang merupakan hak milik ELKEN GLOBAL dan/atau pemilik masing-masing.

Di samping itu, rupa dan nuansa laman web, termasuk semua tajuk halaman, rekaan grafik tersuai, ikon butang dan skrip adalah tanda perkhidmatan, tanda dagangan dan/atau keunikan dagangan Elken Global dan tidak boleh disalin, ditiru atau digunakan, secara keseluruhan atau sebahagian, tanpa kebenaran bertulis dari ELKEN GLOBAL terlebih dahulu.

9. Pautan

Laman web ini mungkin mengandungi banyak pautan ke laman Internet lain termasuk laman web lain yang mungkin memberikan nasihat atau barang dan perkhidmatan lain, yang dikendalikan oleh vendor pihak ketiga. Dengan menggunakan pautan ini, anda mengakui dan bersetuju bahawa ELKEN GLOBAL tidak menyokong dan tidak akan bertanggungjawab terhadap kandungan, pendapat yang dinyatakan, perkhidmatan yang disediakan, barang yang dijual atau pautan lain yang disediakan oleh laman web pihak ketiga ini. Anda seterusnya mengakui dan bersetuju bahawa ELKEN GLOBAL tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan, kerugian atau kecederaan yang disebabkan sama ada secara langsung atau tidak langsung untuk penggunaan atau bergantung kepada mana-mana laman web yang berkaitan. Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai laman web berkaitan, anda harus menghubungi secara langsung dengan pentadbir laman web yang berkenaan.

Anda dibenarkan membuat pautan ke bahan-bahan di laman web pihak ketiga ini, tetapi ia hanya untuk tujuan peribadi dan bukan komersial. Anda boleh memetik kandungan yang ditulis di laman web ke laman web anda sendiri dengan syarat anda memasukkan pautan yang akan membawa kembali ke laman web ini di halaman yang mengandungi petikan tersebut.

10. Tidak Melanggar Undang-undang dan Larangan Penggunaan

Penggunaan laman web ini secara berterusan bergantung pada kepatuhan anda terhadap semua undang-undang, peraturan, ketetapan dan undang-undang yang digunakan mengikut penggunaan anda terhadap perkhidmatan kami dan sebarang aktiviti berkaitan. Di samping itu, anda menjamin bahawa anda tidak akan menggunakan laman web ini untuk tujuan yang menyalahi undang-undang atau dilarang dalam undang-undang atau oleh terma, syarat dan notis ini. Anda bersetuju:

Tidak memuat naik, menyiar, menghantar emel atau menghantar sebarang kandungan yang menyalahi undang-undang, berbahaya, mengancam, kasar, mengganggu, menyeksa, memfitnah, lucah, cabul, memfitnah, menyerang privasi orang lain, membenci atau berbaur perkauman, etnik atau sebaliknya.

Tidak memuat naik, menyiarkan, emel atau menghantar apa-apa bahan yang mengandungi virus perisian atau sebarang kod komputer, fail atau program yang direka untuk mengganggu, memusnahkan atau menghadkan fungsi mana-mana perisian atau perkakasan komputer atau peralatan telekomunikasi.

Bukan untuk mengumpulkan atau menyimpan data peribadi mengenai pengguna lain.

Tidak membuat gangguan atau mengganggu perkhidmatan atau perkhidmatan atau rangkaian yang disambungkan ke perkhidmatan, atau tidak mematuhi syarat, prosedur, dasar atau peraturan rangkaian yang terhubung ke perkhidmatan.

Tidak memasukkan bahan dari laman web pihak ketiga, atau alamat, alamat emel, maklumat perhubungan, atau nombor telefon (selain daripada anda sendiri).

Tidak memuat naik kandungan yang mengandungi maklumat yang anda anggap sulit, hak milik, atau peribadi.

Tidak memuat naik kandungan yang mengandungi atau merupakan iklan, bahan promosi, mel sampah, spam, surat berantai, skim piramid, atau sebarang bentuk permintaan lain yang tidak dibenarkan.

11. Penyerahan

Sebarang bahan, maklumat atau idea yang anda hantar atau siar di laman web ini dengan cara apa pun akan dianggap sebagai bukan rahsia dan bukan hak milik, dan boleh disebarkan atau digunakan oleh ELKEN GLOBAL atau syarikat-syarikat berkaitan dan bersekutunya untuk apa-apa tujuan, termasuk pengeluaran semula, penghantaran, penerbitan, siaran, pengeposan, pengembangan, pembuatan dan pemasaran produk. Walau bagaimanapun, semua data peribadi yang diberikan kepada ELKEN GLOBAL akan dikendalikan sesuai dengan Dasar Privasi ELKEN GLOBAL. ELKEN GLOBAL tidak bertanggungjawab untuk menjawab mesej yang disiarkan di laman web ini.

12. Keselamatan

ELKEN GLOBAL memahami bahawa keselamatan Internet sangat penting bagi anda dan semua langkah berjaga-jaga yang wajar untuk melindungi transaksi yang anda dilakukan melalui laman web ini telah dijaga, supaya anda memperoleh pengalaman yang selamat dan terjamin dalam mengakses laman web.

** Sekiranya terdapat percanggahan antara Terma Penggunaan versi Inggeris dan versi lain, versi Bahasa Inggeris akan digunakan**